Wykres

Forum   Wysłany: 2006-06-30, 23:36   Temat: Wykres dla Haz -anon

Oto kolejne tłumaczenie  Autorką  jest Sheila WexlerA Chart on the Effects of Compulsive Gambling on the Spouse  –Author Shiela WexlerWYKRES EFEKTÓW KOMPULSYWNEGO HAZARDU NA PARTNERKĘ /PARTNERA 

(Autorką  jest Sheila Wexler)http://www.aswexler.com/html/spousechart.html  http://www.aswexler.com/spousechart.PDF – wersja wyraźniejsza graficznie  

WYJAŚNIENIE –w poszczególnych etapach na zielono podkolorowałam wewnętrzne fazy

POCZĄTEK: Okazjonalne Zmartwienia

ETAP Niedowierzania (Zaprzeczania):  

(Bliski hazardzistki, hazardzisty –przyp.tłum.):  

Swoje problemy(obawy)trzyma dla siebie, nie dzieli się
Uważa uprawianie hazardu za tymczasowe
Dopytuje o niezapłacone rachunki
Ma niewyjaśniane problem (kryzys) finansowy  

Usprawiedliwia uprawianie hazardu (przez partnera)
Akceptuje wzmożone uprawianie hazardu
Łatwo daje się zapewniać (łatwowierność –przyp.tłum.)

ETAP STRESU

Partner/Partnerka spędza mniej czasu z rodziną
Partner/Partnerka  czuje się odrzucony/a
Próby kontrolowania uprawiania hazardu
Unika dzieci, rodziny, przyjaciół

Natężona frustracja ( niechęć, uraza)

Akceptuje skruchę hazardzistki/y  

Kłótnie, awantury
Stawia wymagania hazardzistce/hazardziście
Płacenie kaucji (aresztowany jest wypuszczany) -ratowanie z opresji i wyciąganie z kłopotów

Izolacja (wyobcowanie)  

ETAP WYCIEŃCZENIA 
Upośledzone/pogorszone myślenie
Brak mobilizacji (unieruchomienie)
Zwątpienie w swój rozsądek (zdrowie psychiczne)  

Niepewność, zagubienie
Fizyczne symptomy
Furia, wściekłość
Niepokój, lęk – panika  

ETAP DNA  

Bezradność
Poczucie beznadziejności
Załamanie Psychiczne
Nadużywanie Substancji
Rozwód
Myśli oraz Próby Samobójcze  

Etap Krytyczny  

Uczciwie pragnie znaleźć pomoc
Ponownie akceptuje przyjaciół
Przestaje płacić kaucje i ratować z opresji (wyciągać z kłopotów)

Poczucie winy się zmniejsza

Wraca poczucie własnej wartości

Pełen nadziei
Akceptuje kompulsywny hazard jako chorobę
Realistyczne, osobiste obrachunki

Etap Odbudowy

Realistyczne planowanie
Podejmowanie decyzji
Rozpoznaje własne potrzeby
Zrozumienie innych    

Radzi sobie z urazą (oburzeniem/złością/pretensją)

Wzrasta poczucie własnej wartości 
Bliskość z rodziną
Rozwiązywanie problemów
Porozumiewanie polepsza się

 Etap Wzrastania  

Zaspokaja własne potrzeby
Większa uczuciowość i ufność
Poświęcanie się dla innych
Poczucie osiągnięcia (spełnienia)

Pomaganie innym
Bliskość z rodziną
Dzielenie się
Zrelaksowanie  
Arnie & Sheila Wexler Associates http://www.aswexler.com/spousechart.PDF
Tłumaczenie: za zezwoleniem Shiela Wexler
 

 

Iwona G. – „Isia in Poland” 

HAZ- ANON -POGODA DUCHA,ODWAGA, MĄDROŚĆ
(napis na emblemacie Haz Anon)

 

 

Dopisane : w 2008 roku Wykres ten został zastrzeżony prawami autorskimi przez Autorkę Sheila Wexler wobec bezprawnego wykorzystywania go w jezyku polskim bez podania nazwiska Autorki !!!

http://www.lostbet.com/images/gambling_charts4.gif

Prawa autorskie do tłumaczenia zostały przekazane mnie i jakiekolwiek wykorzystywanie, przerabianie czy plagiaty Wykresu w języku polski, bez mojej zgody, spotkają się z odpowiedzialnością karną (Iwona G.)