Hillary

KCTU

28 01 2009

Do wiadomości osób czytających tą stronę internetową.

 

22 Listopada 2007 roku w Dzienniku Polskim pod rozkosznym tytułem „W pętli namiętności” ukazał się bezczelny artykuł autorstwa Grażyny Starzak.

W artykule tym, autoryzowanym przez B.Wojewódzką w której promowała swoja osobę i KCTU, znalazły się treści szkalujące moją osobę, naruszające moja godność osobistą i dobre imię. Artykuł ten był chamskim atakiem prasowym na krakowską grupę Anonimowych Hazardzistów, zawierał nierzetelne i wyssane z palca informacje na mój temat, typu: „”przy pomocy min Anny Radziwiłł, byłej minister sportu, przetłumaczyła „biblię” AH czyli „12 Kroków Według Niebieskiej Księgi”. Książka bardzo się przyda. Wciąż przecież rośnie liczba klubów AH…”

 

Przyznam, że fantazja dziennikarki i jej asocjacje myślowe z byłą minister sportu zdumiały nawet mnie – dobrze, że tłumaczka z BST UJ nie nazywała się Hillary Clinton, gdyż wówczas żona Prezydenta USA, okazałaby się tłumaczką rzekomej „Biblii” AH.(Hillary Clinton -dzisiaj -Sekretarz Stanu)

 

Artykuł zawierał, oprócz mnóstwa bzdur i fantazji na temat uprawianego w sposób kompulsywny hazardu, zdumiewającą impresję: „…Hazardziści bez większych problemów leczą się wspólnie w jednej społeczności z alkoholikami, lekomanami”. Przypominam, że wersja ta była lansowana i realizowana przez KCTU przez długi czas!

 

To, co powiedziałam dziennikarce, na temat tego, co o niej sądzę, pozostanie naszą słodką tajemnicą. Dwa miesiące później ukazał się w Dzienniku mój artykuł pod tytułem „Konsekwencje mogą być śmiertelne”.

A o tym, co działo się w KCTU naprawdę opowiadał w audycji radiowej Radia Kraków w 2008 roku byly pacjent KCTU z 2005 i 2006 roku – brak materiałów dla pacjentow, glośne czytanie „wypracowań”, robienie „litrażu wydanych pieniędzy na hazard” – czyli naruszanie prywatnych spraw finansowych itd!

A teraz do rzeczy:

 

Mogłabym tutaj zamieścić całą korespondencję pomiędzy mną a KCTU wobec którego wysunęłam szereg zarzutów, między innymi korzystanie z materiałów GA-AH i łamanie praw autorskich zarówno moich, jako tłumacza jak i autorów amerykańskich czyli bezprawne posługiwanie się literaturą bez stosownych pozwoleń.

Zamiast tego, przytoczę fragment pisma otrzymanego od Dyrektorki Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia mgr Ewy Piskorz:

 

„…Odnoszą korzyści z terapii, takie jak: lepsze zrozumienie mechanizmów choroby, zdobycie wiedzy na temat radzenia sobie z chęcią grania, zdobycie motywacji do powstrzymania się od gry…”

 

Otóż powtórzenie za broszurą Anonimowych Hazardzistów sformułowania „chęć grania” jest jeszcze jednym dowodem na to, że w KCTU za pieniądze z NFZ i dotacje państwowe, w bezczelny sposób kopiuje się mitingi GA-AH, wykorzystuje literaturę przeznaczoną do użytku wewnętrznego na mitingach GA –AH, ale nade wszystko jest potwierdzeniem NIEFACHOWOŚCI i NIEZNAJOMOŚCI TERMINOLOGII do której, choćby elementarnej znajomości, winni być zobowiązani terapeuci!

 

Cytat z Broszury GA-AH Sugestie Jak Radzić Sobie z Przymusami do Uprawiania Hazardu®

„…Ponawianie zachowań związanych z uprawianiem hazardu, które miało miejsce przez stosunkowo długi czas, połączone z myślami o hazardzie i skojarzone z przyjemnymi uczuciami, powoduje u kompulsywnego hazardzisty doświadczanie chęci uprawiania hazardu…”

 

Dyletanctwo wypowiedzi pani dyrektor mgr Ewy Piskorz zasadza się miedzy innymi na tym, że nie fatyguje się nawet, aby użyć prawidłowego i właściwego dla psychologii terminu „głód gry” ewentualnie „głód uprawiania hazardu” tylko cytuje moje tłumaczenie!

ang.craving – chęć, pragnienie,pożądanie

ang.craving -» rzeczownik: głód (u osoby uzależnionej) (kat.: psychologia)

2.Następnie Pani Dyrektor Ewa Piskorz, poucza mnie(uhaha), jak ma wyglądać miting i co się na nim ma dziać!

Otóż:

„…Na mitingach nie prowadzi się edukacji, ponieważ jest to niezgodne z zasadmi, według których wszyscy uczestnicy(AA)AH są sobie równi, nie pouczają się, tylko „dzielą swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją”(z preambuły AA).Na grupie grupie terapeutycznej natomiast, terapeuta jest fachowcem, który przekazuje pacjentom wiedzę, którą mogą wykorzystać w lepszym zrozumieniu swojej choroby i leczenia…”.

Pani Dyrektor

a)Jeżeli chodzi o wiedzę zarówno praktyczną jak i teoretyczną odnośnie uprawiania hazardu, mechanizmów, abstynencji i zdrowienia etc, Literatury AH i wiedzy na temat Anonimowych Hazardzistów, nie spodziewam się, aby ktoś w Polsce ważył się wdać ze mną w merytoryczny dyskurs.

b)Jeżeli zaś chodzi o tzw fachowców z KCTU i przekazywaną przez nich wiedzą, w dalszym ciągu twierdzę, że jest to wiedza zerżnięta bezprawnie z moich stron internetowych i z materiałów GA –AH !!! I nie ma dla mnie znaczenia czy odbywa się to za pośrednictwem Wiednia czy Księżyca!

Mało tego, zaręczam Pani, że celowe, komunistyczne sparodiowanie mitingów amerykańskich AA , z błędnie tłumaczonymi Krokami, zlaicyzowanymi przez komunistyczną cenzurę i wadliwie przetłumaczoną literaturę, faktycznie sprowadza się li tylko do „dzielenia się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją”, gdyż faktyczny Program, a raczej jego wyrywki, jest realizowany na tzw polskich, grupowych terapiach, refundowanych przez NFZ!

Zapewniam również Panią, że ex komunistyczna demokracja wprowadzająca równość ludu, jest nieadekwatna w stosunku do mitingów AH. Otóż na mitingach AH są osoby bardziej i mniej zaawansowane w proces zdrowienia. Interesuje nas głównie Program AH i jego realizacja, zaś wzajemne impresje mamy głęboko w dupie!

  1. b) Dyrektor Ewa Piskorz”…Treningi zachowań prowadzone mogą być tylko prze osoby do tego przygotowane, a więc tylko na terapii profesjonalnej. Na mitingach ludzie uczą się nowych zachowań poprzez obserwację i słuchanie innych osób, wyciąganie wniosków i naśladowanie konstruktywnych zachowań innych…”

 

W NORMALNYM ŚWIECIE SĄ DZIESIĄTKI DRÓG ZDROWIENIA.

Jest wybór.

 

W Krakowie bezczelny i lekceważący stosunek do Anonimowych Hazardzistów przez KCTU, chamskie wlepienie na ich stronce internetowej PLAGIATU 20 Pytań Diagnostycznych GA-AH i podpisanie ich jako Pytania GA-AH spowodował żądanie zdjęcia przez KCTU terminów mitingów GA-AH w Bazylice Bożego Ciała.

 

Jeśli chodzi o naruszanie dóbr pacjentów przez krakowskie KCTU:

Pacjenci zmuszani byli do przynoszenia na mityngi Anonimowych Hazardzistów kart obecności na mityngach!!! U góry karteczek widniały dane osobowe – co uważam za jeden wielki skandal! Bo, ja i inni członkowie grupy mieliśmy wgląd w te dane!

Przypominam, że mityngi AA, AN, AH itd. polegają na anonimowości zapewniającej poczucie bezpieczeństwa!

 

 

Powiem tak: Anonimowi Hazardziści powstali w 1957 roku.

Jest z Pani strony dużym nietaktem pouczanie nas w AH, czego my się tam uczymy i co robimy!

Mało tego, świadczy to o braku kompletnego pojęcia przez Panią na temat tego, w jaki sposób na mitingach AH realizuje się Program AH i być może stąd wypływa brak merytoryczności w Pani wypowiedzi!   I zapewne stąd takie łatwe nabieranie Pani na „fachowość” KCTU!

 

Zaś Pani wizja mitingu AH na podstawie polskich mitingów AA jest nie tylko obraźliwa ale i wysoce niestosowna w odniesieniu zwłaszcza do mnie!

……….

 

Dyrektor Ewa Piskorz „….Jeśli w terapii wykorzystywane są w jakiś sposób materiały grup samopomocowych (głownie AA, ale także innych, opartych na programie AA, jak np AH), to służy to zapoznaniu pacjenta z programem, pokazaniu drogi zdrowienia proponowanej przez AA i zachęceniu do uczestnictwa w mitingach…”.

 

Szanowna Pani Dyrektor

 

Aby nie pozostać dłużną powinnam zaprezentować Autorski Program autorstwa B.Wojewódzkiej !realizowany w KCTU– aby zasadzie wzajemności stało się zadość.

 

Ponieważ moje głębokie zażenowanie tymże Programem nie pozwala mi na zbytnią rozwlekłość, odniosę się wyłącznie a może wstępnie, do części pt tytułem:

 

Cele psychoterapii dla patologicznych hazardzistów:

1.

KCTU Rozpoznanie objawów patologicznego hazardu u siebie – autodiagnoza

 

AH – Autodiagnoza – 20 Pytań Diagnostycznych z Combo Book

 

2.

KCTU Umiejętność rozpoznawania przez pacjentów przymusu grania i tworzenie strategii zaradczych.

 

AH Sugestie Jak Radzić Sobie z Przymusami do Uprawiania Hazardu®

http://www.anonimowihazardzisci.org.pl/?page_id=73

Moja wiedza i praca:

LISTA KONTROLNA SYMPTOMÓW PROWADZACYCH DO NAWROTU – DLA HAZARDZISTEK I HAZARDZISTÓW

http://hazardzistki.org/?page_id=2

JAK WYZWALACZE MOGĄ PROWADZIĆ DO NAWROTU

http://hazardzistki.org/?page_id=252

Powrót i Nawrót

http://hazardzistki.org/?page_id=236

członkowie GA-AH o nawrotach

:…A4. Strach przed wyzwalaczami w AH

http://hazardzistki.org/?page_id=248

PYTANIE 18.Czy kłótnie, rozczarowania lub frustracje wywołują w tobie przymus do uprawiania hazardu?

(z Combo Book 20 Pytań Diagnostycznych strony 15 i 16)

http://hazardzistki.org/?page_id=260

bezsilność, nawroty a Krok 1

http://hazardzistki.org/?page_id=257

3.

KCTU Zapoznanie się z wiedzą na temat uzależnień(chemicznych i niechemicznych) oraz sposobu funkcjonowania rodziny z problemem patologicznego hazardu

AH wiedza jest jako punkt pierwszy, bo żeby zdrowieć trzeba wiedzieć z czego i jak zdrowieć.

AH rodzina Broszura “w kierunku….90dni”, Haz – Anon, itd.

Moja praca:

http://hazardzistki.org/?page_id=95

http://hazardzistki.org/

4.

KCTU Rozpoznanie przez pacjentów obszarów destrukcji związanej z patologicznym hazardem i praca nad nimi

Z PROGRAMU KCTU: „praca nad destrukcją obejmuje spisanie realnych długów pacjenta oraz określenie czasu grania, szkód fizycznych, psychicznych i społecznych oraz pracy nad psychologicznymi skutkami uzależnienia.”

CZY ZMUSZANIE PACJENTA DO UJAWNIANIA JEGO SPRAW FINASOWYCH JEST ZGODNE Z PRAWEM? Co?

 

Jest to i również jawne przeniesienie Kroku 4 Programu AA i AH, z tą jedną różnicą, że wyjawienie w tzw litrażu, kto ile wypił nie może zaszkodzić pacjentowi, w odróżnieniu od osoby uzależnionej od kompulsywnego hazardu, którą zmusza się do wyjawiania jej spraw finansowych na terenie prywatnej firemki funkcjonującej za państwowe pieniądze!!!

 

Jest to skandal !!!!!!

AH Krok 4

a)KROK 4 – z Księgi “Nowy Początek”nazywanej też “Czerwona Księgą AH”

Zrobiliśmy osobisty, badawczy oraz odważny obrachunek moralny i finansowy

http://hazardzistki.org/?page_id=160

  1. b) PRZEWODNIK DO MORALNEGO OBRACHUNKU KROKU
    CZWARTEGO

http://www.anonimowihazardzisci.org.pl/?cat=8

itd., itp

5.KCTU Trenowanie przez pacjentów umiejętności społecznych

W związku z tym, że nie ma wyjaśnienia w programie KCTU, cóż to jest takiego, nie mogę się do tego odnieść a raczej przytoczyć stosownej Literatury GA-AH !

Podsumowując:

Program autorski B.Wojewódzkiej, opłacany przez NFZ i z dotacji państwowych jest w rzeczywistości nieudolną, bo WYRYWKOWĄ, kopią Programu AA, AH, mojej pracy i plagiatem prac autorów amerykańskich.Skompilowany został po tym, jak w internecie zaczęły ukazywać się tlumaczenia.

Budzi on głębokie zażenowanie i zmusza do pytania : czemu ma on służyć?

Co na to Rodzice dzieci chorych na raka, chorzy oczekujący miesiącami na operacje i reszta chorych w sytuacji zapaści polskiej służby zdrowia?

Reasumując -impresja osobista:

1.Dla mnie, „patologiczny” hazardzista, to jest taki hazardzista, który nie umie sam podjąć pracy nad własnym zdrowieniem, tylko potrzebuje pani terapeutki, żeby mógł jej wyklepać swoje długi.

Więc jeśli jesteś właśnie takim patologicznym hazardzistą a raczej człowiekiem to wal na terapię.

I dzięki Bogu, że takowe są, bo ja nie muszę się dzięki temu zadawać z takimi patologicznymi dupkami !

2.Jeżeli jesteś osobą normalną z problemem hazardu, który całkowicie wymknął się spod twojej kontrolii, to wal na mitingi GA-AH.

Tam nikt cię nie będzie obrażał nazywaniem cię „patologicznym hazardzistą” ani nie będzie zmuszał do szukania czegoś tak absurdalnego jak WŁASNA TOŻSAMOŚĆ !!!

A JA CI POWIEM, hazardzisto, DLACZEGO:

Bo ja w swojej nieskończonej naiwności, dałam się na to nabrać.

I wiesz co?

Jak się okazało, że w konsekwencji kompulsywnego uprawiania hazardu przez lat 15, okazało się, że nie mam rodziny, nie mam dzieci i zawodowo leżę, to się tak rozpierdoliłam psychicznie, że do dziś nie mogę się pozbierać!!!

I gdyby nie mądre amerykańskie GA –AH, które mi pomogło, gniłabym dzisiaj w ziemi, zamiast podnosić się po tym, jak mnie kopano.

A podnoszę się powolutku, po to, żeby przypierdolić tym, którzy mnie kopali,

Albo im odpuścić.

Jeszcze nie zdecydowałam…

Iwona-Isia

PS jutro zamieszczę tutaj bibliografię Dzieł wykorzystanych przez autorkę autorskiego Programu w KCTU, na podstawie których nie ma możliwości, aby taki autorski Program powstał.

Przypominam, że autorka Programu, jest tez autorką PARPowskiego Dzieła, w którym oskarżyła portal Allegro o nielegalne uprawianie hazardu.Świadczy to o tym, iż nie zna podstwowej chocby definicji hazardu!!!

A tam przecież tylko niewinny handelek się uprawia. A co!

A jeśli chodzi o sądy, to tak jak napisałam, zastraszanie byłych pacjentów, jak było w przypadku mnie, budzi tylko moje ogromne politowanie dla KCTU !

Patologiczna placówka dla patologicznego pacjenta czyli komplet!

Ja tutaj już też kiedyś pisałam, że w kontaktach z amerykańskimi terapeutami, najbardziej urzekała mnie ich wielka skromność i empatia w stosunku do uzależnionych od kompulsywnego hazardu!.

 

W Polsce jest to stosunek konkurencji i nadymanego, terapeutycznego ego, za wszelką cenę starającego się udowodnić uzależnionemu, że jest on li tylko jednym wielkim gównem!

 

Spoko, nauczyłam się cierpliwości…

 

mgr Iwona-Isia

PS Czy ktoś wie, gdzie grają filmy „Migiem nad przaśnymi makami”? „Tupolewem przez zielonogórskie” ewentualnie „Wizja Wizjonera Wiz”(3 Wielkie W)