Marilyn

Marilyn – jaka jest?

 

12. Having made an effort to practice these principles in all our affairs, we tried to carry this message to other compulsive gamblers. (THE RECOVERY PROGRAM)

12. Włożywszy wysiłek w to, aby stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, staraliśmy się nieść posłanie innym kompulsywnym hazardzistom. (PROGRAM ZDROWIENIA)

Z  Broszury “w kierunku….90 DNI”

Jestem odpowiedzialny…

Kiedy ktoś, gdzieś,
Wyciąga rękę po ratunek.
Chcę, by pomoc GA –AH
Zawsze była.
I za to
Jestem odpowiedzialny.

Książki GA –AH przysłała mi pocztą lotniczą moja Opiekunka z amerykańskiego GA –  Marilyn L., która uratowała mi życie. I która jest dla mnie wykładnią tego, co znaczą te wielkie słowa powyżej.

Iwona – Isia