KROKI -UJĘCIE CAŁOŚCIOWE

9 05 2008

Materiał chroniony prawem autorskim

2007-06-04 data oryginalnej publikacji tłumaczenia na założonym i prowadzonym przeze mnie w internecie ówczesnym Forum informacyjnym www.hazardzisci.info była koniecznością wobec braku literatury GA -AH.

Iwona – Isia

WHAT WORKS FOR ME
THE RECOVERY STEPS – HOW IT WORKS

Volume No. III, Issue No. 10 October 2001http://www.femalegamblers.info/ 

KROKI -UJĘCIE CAŁOŚCIOWE – JAK TO DZIAŁA

Każdy z 12 Kroków zawiera przynajmniej jeden element kluczowy i zrozumienie tych elementów umożliwia nam dostanie się do serca Kroku w naszym pisaniu I w dyskusji z innymi cżłonkiniami AH. Każda kobieta na drodze zdrowienia pisze na podstawie jej unikalnych doświadczeń. Ale spójrzmy pokrótce na kluczowe elementy w następujących Krokach.

1.Przyznaliśmy, że staliśmy się bezsilni wobec hazardu – że przestaliśmy kierować własnym życiem.
Krok 1
: my potrzebujemy zbadać najgłębiej jak potrafimy, to jak bardzo bezsilne byłyśmy wobec hazardu i pozostajemy. Potrzebujemy zidentyfikować wszystkie okoliczności, wydarzenia i konsekwencje, które pokazują nam jak nie kierowałyśmy naszymi życiami przez uprawianie hazardu. Krok pierwszy wprowadza UCZCIWOŚĆ

2.Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam normalny sposób myślenia i życia.
Krok 2: Ważnym elementem tego Kroku jest to, że wprowadzana jest po raz pierwszy koncepcja Siły Wyższej. Pierwsze trzy słowa tego Kroku nazywają inny element klucza. Oznacza to, że „uwierzyłyśmy” My nie musimy przystępować do Programu AH wierząc, ale potrzebujemy, by nasze umysły były „otwarte”. Krok drugi otwiera drzwi do NADZIEI.

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życia opiece tej Siły, jakkolwiek ją pojmujemy.
Krok 3:Dopóki uzależnienie nie zniszczy nas wystarczająco by zmusić nas do przeegzaminowania naszego życia, większość z nas postępuje według własnej woli. Decyzja do której wzywa nas ten Krok to oddanie tej woli i błędnego życia, które same wyprodukowałyśmy w opiekę Siły Wyższej. Krok 3 wymaga małego kroku nazwanego WIARA.

4. Zrobiliśmy osobisty, badawczy oraz odważny obrachunek moralny i finansowy.
Krok 4:Mocne ustanowienie podstawy pierwszych trzech Kroków, powoduje, że nie musimy panikować przed odważnym i badawczym obrachunkiem. Krok 4 zarówno wymaga jak i buduje ODWAGĘ.

5. Wyznaliśmy sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
Krok 5:Nasze wyznanie nam samym jest krytyczne oczywiście, ale dopóki nie wyznamy drugiemu człowiekowi, ciągle będziemy dźwigały ten okropny ciężar same. Jest powiedzenie, że: „jesteśmy tak chore jak sekrety, które trzymamy”. Z tym Krokiem dokonujemy skok naprzód w naszej podróży do całości( w sensie: pozbierania się w sobie, odnalezienie naszej integralności -przyp. tłumacza). Krok 5 oddaje nam naszą straconą INTEGRALNOŚĆ.

6. Staliśmy się całkowicie gotowi do usunięcia tych wad charakteru.
Krok 6: “Przeprawianie” się przez wady charakteru to nie jest zadanie dla jednej kobiety: faktycznie nie możemy tego robić same. I nie musimy być tylko gotowe „zatrudnić” Kogoś lub Coś do prace „wywożenia”. Krok 6 staje się mniej zniechęcający, kiedy dostarczymy „GOTOWOŚĆ

7. Pokornie prosiliśmy Boga (jakkolwiek go pojmujemy) aby usunął nasze braki.
Krok 7:Proszenie o pomoc może być ostatnią rzeczą, którą wiele z nas będzie chciało zrobić. Teraz nie tylko powinnyśmy poprosić Siłę Wyższą, ale pokornie poprosić o usunięcie tych braków. Krok 7 uczy nas POKORY.

8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
Krok 8:W niedługim czasie od przybycia do AH, zaczynamy rozumieć jak wiele krzywd wyrządziłyśmy. I stajemy się gotowe do naprawy naszych błędów, jak najlepiej potrafimy. Ale my nie rozumiemy w pełni całego rozmiaru krzywd, które wyrządziłyśmy nam samym i innym dopóki nie sporządzimy listy. Krok 8 przysposabia na do ODPOWIEDZIALNOŚCI.

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście tym ludziom, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
Krok 9
:Dopóki nie zrobimy bezpośrednich zadośćuczynień, nie osiągniemy naszego celu, którego rezultatem będzie całkowite oczyszczenie duchowe. Jednakże, jeżeli zadośćuczynienie miałoby skrzywdzić nas lub innych, zostajemy poinstruowane, by zrezygnować z przeprosin tych ,których skrzywdziłyśmy.
KROK 9 wymaga DYSCYPLINY.

10.Prowadziliśmy nadal osobisty obrachunek z samymi sobą i jeśli byliśmy w błędzie, szybko przyznaliśmy się do tego.
Krok 10: Gdybyśmy mogli zajrzeć w serca naszych sióstr i braci w AH, tych których podziwiamy, zobaczylibyśmy prawdopodobnie, ze ci ludzie, to ci, którzy cały czas robią osobisty obrachunek. Musimy być w tym „zaprzęgu” przez długi czas, jeżeli chcemy cieszyć się owocami naszego zdrowienia do końca życia. Krok 10 obrazuje słowo WYTRWAŁOŚĆ.

11. Szukaliśmy poprzez modlitwę i medytację lepszego , świadomego kontaktu z Bogiem, jakkolwiek go pojmujemy, modląc się jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz siłę do jej spełnienia.
Krok 11: Jak podkreśla Combo Book, modlitwa i medytacja  do których jesteśmy zachęcani nie dotyczy religii. Modlenie się o poznanie (naszej Siły Wyższej) nie spowoduje zwiększenia stopnia religijności, którą możemy posiadać. Krok 11 promuje narastającą DUCHOWOŚĆ.

12. Włożywszy wysiłek w to, aby stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, staraliśmy się nieść posłanie innym kompulsywnym hazardzistom.
Krok 12:Jeżeli będziemy praktykowały te zasady we wszystkich naszych sprawach, zaczniemy zbierać żniwo namacalne i nienamacalne naszych wysiłków. Pragnienie, by nieść nasze posłanie do innych nastąpi w całkiem naturalny sposób. Tak jak pewna szanowana kobieta w AH zwykła była mawiać: „Musicie oddać by zatrzymać”. Krok 12 uosabia SŁUŻBĘ.

Żadna kobieta – żadna ludzka istota – nie wie tak naprawdę, co będzie jutro, w następnym tygodniu albo, co przyniesie następny rok. Lubimy myśleć, że kierujemy własnym przeznaczeniem i kiedy uczymy się, że tak w istocie nie jest, ta wiedza może wywołać dyskomfort, niepokój a nawet strach. Jednakże z Programem, my możemy się cieszyć się z zadowolenia, pogody ducha i pewności płynącej z wiary. Program zdrowienia działa.

Razem wzięte 12 Kroków tworzy wehikuł, który bezgłośnie zabiera nas do każdego perfekcyjnego Kroku wzdłuż drogi do przeznaczenia, którego nie znamy i nie potrzebujemy znać. W jaki sposób dokonałyśmy wyboru, by ta drogą podróżować? To jest pytanie, które będzie wymagało odpowiedzi, kiedy dojdziemy do kresu naszego nieznanego przeznaczenia.
Tym, co ma znaczenie to podróż.

Betty C., AZ

Tłumaczenie Iwona –Isia